UA-43847613-1

Reeuwijkse plassen - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Reeuwijkse plassen

Locaties
 

De Reeuwijkse plassen bestaan uit dertien plassen die tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk liggen. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm door de vroegere verkaveling van de veengronden.
 
Rondom de plassen zijn verschillende recreatieve routes uitgezet. Het is mogelijk bootjes te huren voor een rondvaart over de plassen. Er zijn verschillende recreatie gebieden zoals De Reeuwijkse Hout, 't Weegje en Gouwebos.
 
Het gebied is met name voor de smient (60.000-100.000), krakeend (2000-4500) en de slobeend (1000-3000) belangrijk als overwinteringsgebied. Daarbij is het gebied belangrijk voor de kleine zwaan die hier komt slapen. In de rietkragen rondom de plassen heb je ook goede kans op ijsvogels, roerdompen, waterrallen en grote zilverreigers.
 
Ik ga zelf het meest naar de plas Broekvelden. Ik heb daar de volgende soorten waargenomen: Rietzanger, Rietgors, Pijlstaart, Krooneend, Smient, Slobeend, Brilduiker, Cetti’s Zanger, Fuut, Blauwborst, Grote Bonte Specht, Tjiftjaf, Fitis en verschillende soorten ganzen.
 

Er zitten ook meerdere koppeltjes Geoorde Futen. Een leuke bezigheid om deze in de baltsperiode vast te leggen. Een rondje wandelen of fietsen om deze plas is ongeveer 6,5 kilometer. 
Adres
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de plas Broekvelden.
Reeuwijksehoutwal 4, 2811 NW Reeuwijk


Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud