UA-43847613-1

Haarrijnseplas - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Haarrijnseplas

Locaties


De Haarrijnse Plas ligt niet op de meest rustige plek: tegen de snelweg aan en grenzend aan een bedrijventerrein. Toch kun je hier allerlei weidevogels zien, zoals grutto, tureluur en watersnip. Er zijn de laatste jaren al meer dan 130 soorten vogels gespot in dit kleine gebied. In 2015 zaten er ook minstens 4 Groene Spechten in de boomgaard. Er is ook een Oeverzwaluwwand aangelegd. Deze Zwaluwsoort maakt hier graag gebruik van en zijn met tientallen zoniet honderden aanwezig.

Er worden regelmatig geoorde futen gezien maar ook af en toe een IJsduiker of een Grote Zaagbek. Andere soorten die ik hier heb gezien en gefotografeerd zijn: Knobbelzwanen, Aalscholvers, verschillende Ganzen en Eenden soorten, Witte Kwikstaart, Havik, Koolmees, Pimpelmees, Grote Zilverreiger.
 
Het adres is:
Maarssenseweg, 3451 Utrecht
Je kunt aan de zijkant van het hek parkeren.

Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud