Ezumakeech - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Ezumakeech

Locaties


Ezumakeeg is een natuurgebied ten westen van het Lauwersmeergebied. Dit gebied is eigendom (net zoals het grootste deel van het Lauwersmeer) van Staatsbosbeheer.
In de trektijd tref je hier veel soorten steltlopers aan. Omdat zich hier grote aantallen vogels bevinden, kun je hier ook zeldzaamheden tegenkomen zoals de Siberische strandloper, Bonapartes strandloper, steltstrandloper, witstaartkievit, Aziatische goudplevier of blonde ruiter.

De Ezumakeeg is een rustgebied met weinig verstoring, waardoor soorten als steltkluut (meest Noordelijke broedplaats ter wereld), baardmannetje en roerdomp hier komen broeden. In herfst en winter bevinden zich vaak grote aantallen eenden en ganzen zich in het gebied.

Vaak bevinden zich in het winterseizoen zeearenden in het gebied net zoals grote zilverreigers. 's Nachts overnachten veel ganzen op de Ezumakeeg. Die ganzen grazen dan overdag in de Anjummer Kolken. Het gaat hier om overwegend brandganzen en soms een zeldzamer soort. Ook de Velduil laat zich hier van tijd tot tijd zien.
In de winters als er ijs ligt, is de Ezumakeeg een populaire schaatsplek. Omdat het water er niet diep is, is er sneller een ijslaag dan op de omringende vaarten en kanalen.

Adres: Ezumakeeg, 9133 Anjum
Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud